Gaya APA

Prof. Dr. Bambang Triatmodjo, CES, DEA. (1995). Hidraulika I : Ed.Rev. Cet. Ke 11 (ed.rev.cet.11). Yogyakarta: Beta Offset.

Gaya Chicago

Prof. Dr. Bambang Triatmodjo, CES, DEA. Hidraulika I : Ed.Rev. Cet. Ke 11. ed.rev.cet.11 Yogyakarta: Beta Offset, 1995. Buku.

Gaya MLA

Prof. Dr. Bambang Triatmodjo, CES, DEA. Hidraulika I : Ed.Rev. Cet. Ke 11. ed.rev.cet.11 Yogyakarta: Beta Offset, 1995. Buku.

Gaya Turabian

Prof. Dr. Bambang Triatmodjo, CES, DEA. Hidraulika I : Ed.Rev. Cet. Ke 11. ed.rev.cet.11 Yogyakarta: Beta Offset, 1995. Buku.