Gaya APA

Pateda,Mansoer, Pulubuhu, Yennie P. (2002). Bahasa Gorontalo Materi Mulok Wajib utuk kelas 6 SD menuju KBK (jil.6). Jakarta: Yudhistira.

Gaya Chicago

Pateda,Mansoer, Pulubuhu, Yennie P. Bahasa Gorontalo Materi Mulok Wajib utuk kelas 6 SD menuju KBK. jil.6 Jakarta: Yudhistira, 2002. Buku.

Gaya MLA

Pateda,Mansoer, Pulubuhu, Yennie P. Bahasa Gorontalo Materi Mulok Wajib utuk kelas 6 SD menuju KBK. jil.6 Jakarta: Yudhistira, 2002. Buku.

Gaya Turabian

Pateda,Mansoer, Pulubuhu, Yennie P. Bahasa Gorontalo Materi Mulok Wajib utuk kelas 6 SD menuju KBK. jil.6 Jakarta: Yudhistira, 2002. Buku.